Tajemství, jak Tě učinit šťastným

```

Můj Kapitáne, prozraď mi tajemství,

jak Tě mohu učinit šťastným.

Můj Kapitáne, byla doba

kdy jsem pobýval ve světě touhy.

Proto jsi byl tak smutný.

Ale nyní žiji ve světě aspirace.

Proč jsi tak smutný teď?

Zdá se, že Tě nikdy nedokážu

učinit šťastným.

„Mé dítě, když jsi byl ve světě touhy,

byl jsi divokým a všepohlcujícím tygrem.

Proto pro Mne bylo nemožné,

abych byl tebou potěšen a zůstal šťastný.

Přestože nyní žiješ ve světě aspirace,

tvůj život aspirace je slabý jako malinký mravenec.

Jak na tebe mohu být pyšný?

Jak mohu být šťastný?“

Můj Kapitáne,

můj život touhy Tě rozesmutnil.

Můj život aspirace Tě rozesmutňuje.

Já doufám, že jednoho dne Tě realizuji

a můj život realizace

Tě učiní opravdu šťastným.

„Mé dítě, to zcela závisí na tom,

jaký druh realizace chceš.

Jestli toužíš po kapce realizace

a ne po oceánu realizace,

potom Mne bezpochyby

učiníš opět nešťastným.

Právě nyní je tvá hodina realizace daleko.

Ale protože žiješ ve svém životě aspirace,

aspiruj a aspiruj pro svou nejvyšší výšku.

Z dosažení tvé nejvyšší výšky

nakonec vykvete

nerozdělitelná realizace jednoty

s Mým Univerzálním Životem.

Zapomeň na svůj život touhy.

Neopomíjej svůj život aspirace.

Vnes do svého aspirujícího života

světlo slibu svého srdce,

tak abych tě ve své vybrané Hodině

mohl obdařit realizací

nejsilněji, nejpyšněji a nejšťastněji

se svou Blažeností Uspokojení Nesmrtelnosti.“ ```

From:Sri Chinmoy,Kapitáne, můj Kapitáne, Madal Bal, 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/cc