Kolikrát denně?

```

Kapitáne, prosím, prozraď mi, kolikrát denně

na mne myslíš.

„Jednou, Mé dítě.“

Ó, jen jednou?

Jsi ke mně tak nelaskavý!

Kapitáne, kolikrát denně

žehnáš mé srdce

svou Láskou?

„Jednou měsíčně.“

Běda, běda, jen jednou za měsíc!

Kapitáne, jsi ke mně tak nelaskavý!

Kapitáne, prosím, prozraď mi, kolikrát denně

o mně pěkně mluvíš před ostatními.

„Jednou za tři měsíce.“

Jednou za tři měsíce?

Ó běda, běda, běda!

Kapitáne, tvá nelibost ke mně je nepředstavitelná!

Kapitáne, proč na mne myslíš

jen jednou denně?

„Mé dítě, co mohu dělat?

Když na tebe myslím,

vidím, že ty myslíš na celý svět,

jen ne na Mne.“

Kapitáne, proč svou Láskou

žehnáš mé srdce

jen jednou měsíčně?

„Mé dítě, tvé srdce je plné nejistoty.

Navíc necháváš dveře svého srdce

tak často zavřené.

Copak si neuvědomuješ,

že u tvého opakovaně zavřeného srdce

prožívám šokující zkušenosti?“

Kapitáne, proč o mně pěkně mluvíš

s ostatními

jen jednou za tři měsíce?

„Mé dítě, pokud použiji své Světlo Spravedlnosti,

potom o tobě nedokážu pěkně mluvit

ani jednou za rok.

Je to proto, že pro tebe jsem

Výškou Soucitu svého Srdce,

že o tobě pěkně mluvím jednou

za tři měsíce.“

Ale Kapitáne, myslím na Tebe každý den

častěji než jednou.

Nabízím Ti své srdce lásky každý den

více než jednou.

Mluvím o Tobě pěkně

častěji než jednou denně.

„Pravda, myslíš na Mne každý den

bez jakékoli upřímnosti.

Buď upřímný ve svých myšlenkách!

Pravda, nabízíš Mi svou lásku

více než jednou denně,

ale tvá láska postrádá oduševnělou,

oddanou jednotu.

Buď oduševnělý ve své lásce.

Pravda, pěkně o Mně mluvíš

častěji než jednou denně,

ale Já jasně vidím,

že nemáš vnitřní přesvědčení o tom,

co o Mně říkáš ostatním.

Velmi chytře

od ostatních získáváš obdiv tím,

že o Mně pěkně mluvíš.

Buď si jistý ve svých projevech!“

Kapitáne, to znamená, že Tě nikdy

nedokážu potěšit.

„To není pravda, Mé dítě, můžeš a dokážeš.“

Kdy, Kapitáne?

„Ode dne, kdy začneš cítit,

že tvůj život je krásou odevzdání

a tvé srdce je čistotou vděčnosti.“

```

From:Sri Chinmoy,Kapitáne, můj Kapitáne, Madal Bal, 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/cc