Jak mohu vidět Boha, když zemřu? Jak mohu vidět Boha, zatímco jsem naživu?

Sri Chinmoy: Můžeš vidět Boha, zatímco jsi naživu, pokud se modlíš a medituješ co nejoddaněji a co nejoduševněleji. Když zemřeš, nejsi to ty, kdo zemře. Zemře tvé tělo, ale tvá duše zůstává naživu a neustále bdělá. V tu chvíli nejsi ničím jiným než svou duší. Teď nejsi ničím jiným než svým tělem. Když jsi tělem, musíš se modlit a meditovat, abys Boha viděl. Když jsi duší, jen roztáhneš svá křídla. Hle, uvidíš, že i Bůh má křídla.

From:Sri Chinmoy,Dětské srdce a dětské sny, Madal Bal, 2006
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/chd