Mahálakšmí

```

Matko extáze, tebe se chopíme!

Slzy našich očí se nyní v tobě usmívají.

Aby uhasily naši žízeň tvojí rubínovou láskou,

tvoji sílu stáhneme z tvého moře ticha.

Tak blízko jsi, ó Matko svítání!

V blaženosti odpověz našemu

jako měsíc bílému volání.

Světem vznešeného ticha je tvůj sen.

V tobě samotné je zlaté Vše.

Před tebou se zachvěje bitva noci.

Tvá milost nejvyšší je duší přírody.

V nás jsi zasela nesmrtelná semena;

tvá radost zaplaví náš triumfální cíl.

```

Třetí bohyní neboli aspektem Božské Matky je Mahálakšmí. Jak jsem již řekl: „Mahá“ znamená významná a Lakšmí je aspektem Matky představující krásu, půvab, sladkost, harmonii a mír. To jsou její hlavní kvality. Je Matkou těch, kteří pracují na tom, aby přinesli do všech aspektů života božskou harmonii. Tato Matka občas prokáže nekonečnou trpělivost, když Mahákálí trpělivost nemá. Kálí nebude hledajícímu tolerovat žádnou liknavost, lenivost, žádnou slabost. Kálí zajisté prokazuje bezmezný soucit, když hledajícímu věnuje svoji rychlost, oddaného však požádá o odezvu na tento soucit. Kálí je po celou dobu připravena nabídnout nám svá nejvyšší požehnání a pozvednout nás vysoko, výše, nejvýše k transcendentálnímu vědomí; avšak také my musíme být připraveni skákat s ní, běhat s ní a létat s ní. Matka Kálí to vyžaduje. Ale Matka Lakšmí má nekonečnou trpělivost. Poví: „Jestliže mé děti chtějí jít pomaleji, potom pomaleji a vytrvale jít mohou. Neomylně je povedu.“ Takto to cítí Mahálakšmí. Mahálakšmí je pro všechny. Je pro každou duši, ať už duše aspiruje nebo ne. Chce v každém jedinci míruplnou harmonii, světlo, krásu, sladkost a nádheru. To jsou kvality srdce a tyto Mahálakšmí ztělesňuje v nekonečné míře. Její oddaní chtějí pocítit svoji jednotu se světem a světem se stát. Ve světě chtějí nastolit božskou harmonii, božské světlo. Jsou připraveni na tuto harmonii čekat, dokonce i když v tomto životě nenastane. Žáci Kálí však nemají čas čekat; nejsou spokojeni jen s harmonií a krásou svých životů. Chtějí jen nejvyšší Absolutno. Zajímají se jen o nejvyšší Výšku. Oddaní Mahálakšmí nedělají a nemohou dělat tak rychlý pokrok jako oddaní Kálí.

From:Sri Chinmoy,Tanec kosmických bohů, Madal Bal, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dcg