457. Přijetí

```

Lidské přijetí

je potvrzením

bolestivé povinnosti.

Božské přijetí

je potvrzením

oduševnělé dokonalosti.

Bůh přijal člověka,

aby ho udělal šťastným.

Člověk přijal Boha

aby udělal sám sebe velkým. ```

From:Sri Chinmoy,Tanec života, část 10, Agni Press, 1973
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dl_10