922. Stroje a člověk

Stroje

nevědomě aspirují,

aby se staly člověkem.


Člověk

vědomě aspiruje,

aby se stal strojem.


Ve strojích

Bůh projevuje

svou vznešenou Pýchu.


V člověku

Bůh projevuje

své smutné Zklamání.


From:Sri Chinmoy,Tanec života, část 19, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dl_19