952. Kdo je povolán, kdo je vyvolen?

Pane,

kdo je povolán?

Kdo je vyvolen?

Kdo je zdaleka nejlepší?


„Dcero,

Božský hledající v tobě je povolán.

Nesmrtelný služebník v tobě je vyvolen.

Nejvyšší milovník v tobě je ten zdaleka nejlepší.From:Sri Chinmoy,Tanec života, část 20, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dl_20