955. Naučí tě

Otče,

nauč mě, prosím, mluvit

s Nebem, zemí a lidstvem.


„Má dcero,

Má Duše Světla tě naučí,

jak mluvit s Nebem.

Mé Srdce Lásky tě naučí

jak mluvit se zemí.

Můj Život Obětování tě naučí

jak mluvit s lidstvem

radostně, oddaně a hrdě.From:Sri Chinmoy,Tanec života, část 20, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dl_20