976. Vyjadřuješ své Požehnání?

```

Otče,

vyjadřuješ

své Požehnání pomocí materiálních dárků?

„Ano, má dcero.

Dělám to, abych přesvědčil

tvou fyzickou mysl.“

Otče,

vyjadřuješ

své Požehnání pomocí duchovních dárků?

„Ano, má dcero.

Dělám to, abych osvítil tvé srdce,

zdokonalil tvůj život, naplnil tvou duši.“

```

From:Sri Chinmoy,Tanec života, část 20, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dl_20