Tanec života, část 12

551. Nepřítomnost

```

V nepřítomnosti člověka

můj strom laskavosti pyšně roste.

V nepřítomnosti Boha

můj strom života bezmocně umírá.

Ó člověče a Bože,

říkám vám

nejvyšší tajemství:

nevědomost zmešká mou nepřítomnost,

země se stará o mou nepřítomnost,

Nebe ukončí mou nepřítomnost. ```

552. Co je to?

```

Abstinence, co je to?

Nejlepší lék.

Vytrvalost, co je to?

Nejjistější koruna.

Odevzdanost, co je to?

Nejvyšší cíl. ```

554. Obtíže

```

Pro ženu

je obtížné

přiznat svou nejistotu.

Pro muže

je obtížné

přiznat svou nečistotu.

Pro zchudlou zemi

je obtížné čelit svému utrpení.

Pro bohaté Nebe

je obtížné

schovat své Bohatství.

Pro Nejvyššího

je nemožné

zamítnout svůj Soucit.

```

556. Jeho knihy a pohledy

```

Jeho knihy mě vedou

ke zřeci uvnitř něj.

Jeho pohledy mě přitahují

ke zvířecímu uvnitř něj.

Jeho knihy si zaslouží okamžité rozpoznání.

Jeho pohledy potřebují postupnou přeměnu. ```

557. Nic víc, nic míň

```

Držet se dál od doktorů,

k tomu potřebuji spolehlivé zdraví.

Mít spolehlivé zdraví,

k tomu potřebuji požehnání přírody.

Mít požehnání přírody,

k tomu potřebuji Boží Milost.

Mít Boží Milost,

k tomu potřebuji sílu odevzdanosti.

Mít sílu odevzdanosti,

k tomu potřebuji jen jedno:

víru, pouze víru.

Nic víc,

nic míň.

```

558. Sjednocuji se

```

Sjednocuji se s Bohem,

abych si užil své přirozené realizace.

Sjednocuji se s člověkem,

abych si užil svou pravidelnou aspiraci.

Sjednocuji se se zemí,

abych si užil univerzální Prázdnoty.

Sjednocuji se s Nebem,

abych si užil absolutní Nekonečnosti. ```

559. Chlapci a dívky

```

Chlapci budou chlapci;

dívky budou dívkami.

Chlapci dosáhnou svůj Cíl

zpíváním a běháním.

Dívky dosáhnou svůj Cíl

tančením a potápěním.

Chlapci budou chlapci;

dívky budou dívkami.

Chlapci realizují Boha,

Nejvyšší Realizaci.

Dívky projeví Boha,

Absolutní Dokonalost. ```

560. Před

```

Povinnost před potěšením,

soucit před spravedlností,

nabízení před přijímáním,

srdce před myslí,

plamen víry před sítí pochybnosti,

realizace Boha před dokonalostí světa. ```

563. Vůle a cesta

```

Existuje vůle,

a ta vůle je v duši.

Existuje cesta,

a ta cesta je v srdci.

Existuje vůle,

a ta vůle je Boha.

Existuje cesta,

a ta cesta je pro Boha.

Existuje vůle,

a ta vůle mě vede k Nejvyššímu.

Existuje cesta,

a ta cesta mě udělala láskou Nejvyššího. ```

565. Průvodci

```

Pochybnosti, nechoď ke mně!

Když přijdeš,

zavedu tě k Víře.

Víra a já tě rozmeteme.

Obavy, nechoďte ke mně!

Když přijdete,

zavedu vás k Vůli.

Vůle a já vás rozmeteme.

Víro, přijď ke mně!

Zaveď mě ke skutečnému počátečnímu bodu.

Vůle, přijď ke mně!

Zaveď mě ke konečnému Cíli. ```

566. Nevěří tomu

```

Spěch je plýtvání:

Vitálno tomu nevěří.

Podezřívání je zklamání:

Mysl tomu nevěří.

Nejistota je marnost:

Srdce tomu nevěří.

Váhání je zničení:

Tělo tomu nevěří. ```

569. Satan a Bůh

```

Když lidské "já" vstupuje,

satan vstupuje také.

Kdý božské "Já" vstupuje,

Bůh vstupuje také.

Kdo je satan?

Satan je vnuk nedokonalosti

a syn zničení.

Kdo je Bůh?

Bůh je Dědeček života

a

Otec lásky. ```

570. Bůh vchází

```

Boží Soucit vchází;

zvířecí ve mně odchází.

Boží Osvícení vchází;

lidské ve mně odchází.

Boží Dokonalost vchází;

konečné ve mně odchází.

Nakonec vchází Bůh

a já rychle zavírám dveře,

a tak Bůh nemůže nikdy odejít.

```

572. Nikdy není příliš pozdě

```

Nikdy není příliš pozdě se učit.

Toto poselství jsem nabídl

svému nevědomému příteli, Nevědomosti.

Nikdy není příliš pozdě se léčit.

Toto poselství jsem nabídl

svému nemocnému příteli, Nemoci.

Nikdy není příliš pozdě dosáhnout dokonalosti.

Toto poselství jsem nabídl

svému nedokonalému příteli, Nedokonalosti.

```

573. Zítřek nepřijde

```

Zítřek nepřijde.

Proč?

Protože včerejšek byl dostatečný

a

dnešek je víc jak dostatečný.

Zítřek nikdy nepřijde.

Proč?

Protože Bůh nedal zrození

zítřku

a

nechce měnit svůj Plán. ```

From:Sri Chinmoy,Tanec života, část 12, Agni Press, 1973
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dl_12