{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Tanec života, část 18

Tanec života, část 18

851. Buddhovy problémy

Pane Buddho,

tvůj první problém byl utrpení.

Tvůj druhý problém byl touha.

Tvůj třetí problém byl nevědomost.

Tvůj čtvrtý problém byl nepřítomnost vnitřního světla.

Všechny tvé problémy jsou pro tebe

pro věčnost vyřešeny.

A nyní Srdce, které jsi po sobě na zemi zanechal,

zkouší a pláče,

pláče a zkouší

vyřešit tyto stejné obrovské problémy.

Tak jak jsi ty uspěl,

také tvé Srdce nepochybně uspěje.


852. Spojme svá vlastnictví

Pane,

jelikož nejsem schopná

vzdát se své toužící mysli,

existuje nějaký způsob,

jak mi tato mysl může být užitečná?


„Opravdu užitečná?

Ne!

Opravdový pokrok?

Ne!

Považuj svou současnou mysl za neskutečnost.

Tehdy získáš, cokoli budeš chtít.“


Co je skutečné,

Pane?


„Dcero,

tvá aspirace je skutečné.“


Co dalšího je skutečné?


„Můj Soucit je skutečný.“


Pane,

co bychom měli dělat

s mou aspirací a Tvým Soucitem?


„Dcero,

Měli bychom spojit naše vlastnictví,

abychom mohli společně zpívat píseň

dokonalé Dokonalosti.


854. Utišil jsem

Utišil jsem

svou mysl světlem.


Utišil jsem

své vitálno silou.


Utišil jsem

své srdce čistotou.


Utišil jsem

své tělo povinností.


856. Moderní a starověký

Moderní umění

není tak špatné, jak si myslíš.

Starověké umění

nebylo tak dobré, jak si myslíš.


Moderní svět

není tak neaspirující, jak cítíš.

Starověký svět

nebylo tak aspirující, jak cítíš.


Moderní člověk

není tak nebožský, jak se domníváš.

Starověký člověk

nebyl tak božský, jak se domníváš.


Tak jako starověké umění,

i moderní umění představuje svou krásu

svým vlastním způsobem.


Tak jako starověký svět,

i moderní svět projevuje svou božskost

svým vlastním způsobem.


Tak jako starověký člověk,

i moderní člověk projevuje svou nesmrtelnost

svým vlastním způsobem.


857. Všichni jsme nejistí

Jsi nejistý,

protože nejsi milován.


Je nejistý,

protože je kritizován.


Jsem nejistý,

protože jsem nepochopený.


Ubohý Bůh je nejistý,

protože dosud není

zcela a univerzálně

projevený.


858. Nejprve Boha miluj

Nejprve Boha miluj,

pak Jej přijmi nebo odmítni.


Jestliže jsi Ho přijal,

Sám se odevzdá

tvým stálým potřebám.


Jestliže jsi Ho odmítl,

bude na tebe čekat.

Bude na tebe čekat,

aby ti dal další šanci.


861 Má dcero

„Má dcero,

V poslední době jsem přemýšlel a přemýšlel

že ti věnuji transcendentální požehnání.

Jen Mi pověz, co si přeješ.


Otče,

můj Věčně Milovaný Otče,

toto je požehnání, které bych

od Tebe ráda dostala:

prosím, nikdy, nikdy nesni o tom,

že mě učiníš Tobě rovnou.


Víš, Otče,

na zemi je pouze jedna věc

která mi dává nekonečnou radost,

a tou je sedět u Tvých Nohou

a pít Nektar Blaženosti

Tvých Očí.

Tvé Nohy jsou mým

jediným Nebem a Útočištěm.

Pokud se Ti vyrovnám,

můj život oddanosti zemře,

můj život odevzdanosti zemře.

Má oddanost je pro mne vším,

Mé odevzdání je pro mne vším.


Otče,

modlím se k Tobě a modlím,

abys navždy žil nade mnou

alespoň trilion mil,

tak abych mohla, věčně mohla

žít u Tvých Nohou

a uctívat Tvé Nohy.


862 Nic a vše

Hluk nedokazuje nic,

sláva nedokazuje nic,

vítězství nedokazuje nic,

nadvláda nedokazuje nic.

Láska dokazuje něco,

jednota dokazuje vše.


868 Můžeme a nemůžeme

Můžeme ho napodobovat.

Určitě můžeme,

kdykoliv chceme.


Ale nemůžeme se mu podobat.

Dokonce ani jedinému jeho kousíčku.

Ne, nikdy.


Můžeme ho napodobovat,

protože úsměv jeho srdce je pro nás,

jen pro nás.

Nemůžeme se mu podobat,

protože poklad jeho duše

je nekonečně větší než náš.


869 Nikdo není špatný

Nikdo nemůže být

po celou dobu špatný.

Jsme horší než hodiny,

které nejdou?

Ne, nikdy.

Dokonce hodiny, které nejdou,

jsou absolutně dokonalé

dvakrát denně.


Nikdo se nemůže

po celou dobu chovat správně.

Kosmičtí bohové

jsou daleko lepší a výš než my.

Přesto ti říkám,

že oni také jednou za čas

udělají žalostnou chybu.


871 Jako Boží dcera

Narodila ses

jako Boží dcera.


Žiješ

jako Boží dcera.


Budeš učit svět

jako Boží dcera.


Můžeš přeměnit a přeměníš

tvář celého světa

jako Boží dcera.872 Promarněná láska

Když mluvíš

o své promarněné lásce,

jen zvětšuješ

svou slepou nevědomost.


Láska není nikdy promarněná.

Láska nemůže být nikdy promarněná,

protože láska je Životem Nekonečnosti.


873 Nikdy jsem nepotkal

Nikdy jsem nepotkal lidskou bytost,

kterou bych neměl rád.


Nikdy jsem nepotkal kosmického boha,

kterého bych nemiloval.


Nikdy jsem nepotkal nepřátelskou sílu,

kterou bych nezničil.


Nikdy jsem nepotkal vděčnou duši,

kterou bych neuctil.


875 Očekávání

Očekávání nikdy neví,

jak přestat.


Očekávání říká

svému ubohému příteli Zklamání:

„Začněme znovu.“


Očekávání říká

svému šťastnému příteli Úspěchu:

„Pokračujme.“


Vlak očekávání nikdy nezastaví.


878 Prosím, vrať se zítra

Otče,

prosím, vrať se zítra.

Dám Ti, cokoli budeš chtít:

čistou lásku, sladkou oddanost, bezpodmínečné odevzdání.

Dnes nejsem připravena.


„Dcero,

prosím, vrať se zítra.

Řeknu ti, čím věčně jsi:

stromem aspirace,

květem realizace

plodem dokonalosti.

Dnes nejsi v dobré kondici.“


884 Poslouchám

Poslouchám

jemný hlas v nitru.

Je tak oduševnělý a pravdivý.


Poslouchám

hlasitý hlas venku.

Je tak děsivý a bolestný.


Poslouchám

milující Hlas Boha.

Je tak mocný a plodný.


891 Radost

Pes získává radost

štěkáním a kousáním.


Člověk získává radost

bojováním a bodáním.


Země získává radost

zápasením a utrpením.


Hledající získává radost

milováním a odevzdáním.


Bůh získává radost

osvěcováním a naplňováním.


893 Jsou jedním

Pravda a Bůh jsou jedním,

Bůh a Láska jsou jedním.


Láska a život jsou jedním,

život a pláč jsou jedním.


Pláč a výška jsou jedním,

výška a pokrok jsou jedním.


Pokrok a blaženost jsou jedním,

blaženost a dokonalost jsou jedním.


898 Rozdíl

Rozdíl mezi tím

mít rád a milovat

je jako rozdíl mezi

malou kapkou a rozsáhlým oceánem.


Rozdíl mezi

milováním a odevzdáním

je jako rozdíl mezi

malým kopečkem a Himálajemi.


900 Dělej svou povinnost

Dělej svou povinnost.

Budeš-li ji dělat dobře,

Bůh na tebe bude pyšný.


Dělej svou povinnost.

Uspěješ-li,

Nebe tě ověnčí.


Dělej svou povinnost.

Selžeš-li,

svět tě obejme.


Dělej svou povinnost.

Dělej svou povinnost,

a tak probuď svou božskost.


From:Sri Chinmoy,Tanec života, část 18, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dl_18