Tanec života, část 19

901. Mým vlastním Způsobem

```

Otče,

tak moc na Tebe myslím.

Myslíš vůbec někdy Ty na mě?

„Dcero,

myslím.

Ale myslím na tebe svým vlastním Způsobem.“

Otče,

tak moc na Tebe medituji.

Medituješ Ty vůbec někdy na mě?

„Dcero,

medituji.

Ale medituji na tebe svým vlastním Způsobem.“

Otče,

tak moc Tě miluji.

Miluješ Ty mě?

„Dcero,

miluji tě.

ale miluji tě svým vlastním Způsobem.“

Otče,

co se stane,

když mě jedinkrát potěšíš mým vlastním způsobem?

„Dcero, jestliže tě potěším

tvým vlastním způsobem,

tvé malé „já“ bude přesyceno, onemocní

a zemře dříve, než dosáhne svého vlastního osvícení,

a tvé božské Já bude hladovět a zůstane neprojeveno.

Kromě toho to způsobí Mou okamžitou smrt.“ ```

908. Její Mistr

```

Oči jejího Mistra

slouží rychleji než jeho ruce.

Srdce jejího Mistra

slouží rychleji než jeho oči.

Trans jejího Mistra

slouží rychleji než jeho srdce. ```

909. Zkušenost mi říká

```

Zkušenost mi říká,

jak jsem byl hloupý.

Zkušenost mi říká,

jak mohu být moudrý.

Zkušenost mi říká,

jak hloupé byly všechny mé chyby.

Zkušenost mi říká,

jak snadno mohu být příště dokonalý. ```

911. Evoluce a revoluce

```

Někteří to nazývají

evolucí kosmu.

Jiní to nazývají

přeměnou života.

Já to nazývám

Boží překonávající se Dokonalostí.

Někteří to nazývají

hořkým zklamáním.

Jiní to nazývají

obrovským ničením.

Já to nazývám

Boží výzvou k Revoluci. ```

919. Tvůj přítel, tvůj nepřítel

```

Je tvým přítelem,

protože

o tobě skrývá pravdu.

Je tvým nepřítelem,

protože

o tobě říká pravdu.

Můj Bůh je tvým přítelem,

protože

tě tajně a oddaně učí.

Můj Bůh je tvým nepřítelem,

protože

tě zkouší

pečlivě, přísně, nestranně,

otevřeně a veřejně. ```

921. Neexistuje malý přítel

```

Neexistuje malý přítel.

Kousíček víry

dodává energii celému mému tělu.

Malý úlomek lásky

pozvedává celou mou existenci

k Nebi.

Nevýznamná část odevzdanosti

mě učiní jedním,

neoddělitelně jedním,

s Nekonečností. ```

922. Stroje a člověk

```

Stroje

nevědomě aspirují,

aby se staly člověkem.

Člověk

vědomě aspiruje,

aby se stal strojem.

Ve strojích

Bůh projevuje

svou vznešenou Pýchu.

V člověku

Bůh projevuje

své smutné Zklamání.

```

924. Přiznání dcery

```

Otče,

přiznávám svou nejistotu.

Nepožehnáš mi proto?

„Dcero, nejsem kněz,

proto nejsem oprávněný

přijmout tvou zpověď.

Ale požehnám tě za něco jiného.“

Otče,

přiznávám svou žárlivost.

Nepožehnáš mi proto?

„Dcero, nejsem kněz,

proto nejsem oprávněný

přijmout tvou zpověď.

Ale požehnám tě za něco jiného.“

Otče,

za co mě požehnáš?

"Dcero,

požehnám tě,

protože jsi

Mým vlastním hledajícím a bojujícím,

aspirujícím a rozvíjejícím se Já.“

```

931. Zamyšlení nad svou budoucností

```

Třikrát jsem se vážně

zamyslela nad svou budoucností.

Když jsem se

zamyslela nad svou budoucností poprvé,

Můj Pán mi řekl:

„Dcero Má, nepřehlížej

Můj Soucit k tobě.“

Když jsem se

zamyslela nad svou budoucností podruhé,

můj Pán mi řekl:

„Dcero má, nepodceňuj

Můj Zájem o tebe.“

Potřetí, když jsem myslela

na svou budoucnost,

můj Pán mi řekl:

„Má dcero, nezapomínej

na Mou Lásku k Tobě.“

```

932. Upřímná a oddaná

```

Je upřímná,

proto aspiruje víc

než by normálně mohla.

Je oddaná.

Proto miluje víc,

než by možná mohla. ```

942. Tvůj skutečný učitel

```

Ten, kdo tě inspiruje, je tvůj skutečný učitel.

Ten, kdo tě miluje, je tvůj skutečný učitel.

Ten, kdo tě popohání, je tvůj skutečný učitel.

Ten, kdo tě zdokonaluje, je tvůj skutečný učitel.

Ten, kdo si tě cení, je tvůj skutečný učitel.

```

946. Lidská pověst

```

Člověk

se špatnou pověstí

je již napůl pověšený.

Člověk

s dobrou pověstí

je již na poloviční cestě k Nebi.

Člověk bez pověsti

je již napůl ztracen světu i Nebi. ```

947. Boží Volání

```

Co je to Boží Volání?

Boží Volání je začátek

nadpozemské Vize.

Co je ta Vize?

Vize je něco,

co nás vede

k nesmrtelnému Rozhodnutí.

Jaké je to Rozhodnutí?

Rozhodnutí je

dnešní drak Aspirace

a zítřejší obloha Realizace.

```

948. Poslušnost, vnitřní a vnější

```

Vnitřní poslušnost, vnitřní poslušnost:

co to je,

jestliže ne božská příležitost?

Vnější poslušnost, vnější poslušnost:

co to je,

jestliže ne zářící krása?

Má vnitřní poslušnost

mě nese k mému Pánu Nejvyššímu

dříve než hned.

Má vnější poslušnost

mě přináší k mému Pánu Nejvyššímu

pomalu, vytrvale a bezchybně. ```

949. Jeden muž a jedna žena může spasit svět

```

Jeden muž může spasit svět.

Kdo je ten muž?

Tento muž je muž Soucitu.

Jedna žena může spasit svět.

Kdo je ta žena?

Ta žena je žena Dokonalosti.

Kde žije muž Soucitu?

Žije v Příbytku

Boží transcendentální Pýchy.

Kde žije žena Dokonalosti?

Žije v Příbytku

Boží věčné Vděčnosti. ```

950. Otec a dcera

```

Otče,

jak Tě mohu učinit vždy šťastným?

„Dcero,

mysli na Mne více.

Mysli na svět více.

Mysli na sebe více.“

Otče,

prosím, prozraď mi jak.

„Dcero,

ode dneška mysli,

že Já jsem tvým jediným Myslitelem.

Ode dneška mysli,

že svět je tvou jedinou myšlenkou.

Ode dneška mysli,

že patříš Snu Mého Srdce

a jsi pro Skutečnost Mého Života. ```

From:Sri Chinmoy,Tanec života, část 19, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dl_19