{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Tanec života, část 9

Tanec života, část 9

401. Společný bankovní účet

Bůh a já

máme společný bankovní účet.

On vydělává a vkládá;

já nevydělávám ani nevkládám.

"Synu," říká, "proč si nevybereš

a nekoupíš si své touhy?

Na konci roku

bychom tak platili

menší daně z příjmu pro Satana.

A také z dalšího důvodu

bych chtěl, aby sis vybral

z banky naše bohatství:

jestliže budeš vystavovat šeky ostatním,

svět uvidí,

že ty a Já jsme dobří partneři,

milující partneři, věční partneři.“


402. Nebudu zpětně mluvit

K nikomu už dál nebudu zpětně mluvit.

Ne, dokonce ani k Bohu.

Ať mi nadává,

ať mě uráží,

dokážu Mu,

že mám ne jednu,

ale tři překvapující vlastnosti:

umím naslouchat,

umím snášet,

umím se změnit.

Samozřejmě,

je to pro naše vzájemné dobro.


Jestliže se stanu dokonalým,

Bůh na mě bude určitě pyšný.

Jestliže se stanu dokonalým,

nebudu muset proti Němu

neustále bojovat.


403. Mé zrcadlo

Ráno,

když se podívám do svého zrcadla,

vidím tvář čisté aspirace.


V poledne,

když se podívám do svého zrcadla,

vidím tvář smutné nespokojenosti.


Večer,

když se podívám do svého zrcadla,

vidím, že jsem úplně ztracen.


V noci,

když se podívám do svého zrcadla,

vidím, jak je mé zlomené srdce

nahrazeno Božím Srdcem Odhodlanosti,

a jak je moje vpadlá tvář

nahrazena Boží Milostí Dokonalosti.


404. Píseň evoluce

Opice slezla se stromu;

hle, stala se člověkem.


Člověk se díval vzhůru;

hle, stal se bohem.


Bůh se podíval do nitra;

hle, stal se

energií op ice,

trpělivostí stromu,

odpuštěním člověka,

zasvěcením Nejvyššímu.


405. Lepší Guru a lepší žák

Doufal jsem, že dostanu lepšího Gurua;

běda, nikdo tam nebyl.


Doufal jsem, že dostanu lepšího žáka;

běda, nikdo tam nebyl.


Doufal jsem, že dostanu lepšího Boha;

viděl jsem jich tolik,

viděl jsem je tak ochotné,

okamžitě jsem cítil,

že si zaslouží být milováni

a

že si zaslouží Jimi se stát.


407. Největší tajemství

Z mých malých úst

vyšlo největší tajemství:

Bůh je stále naživu.


Z mých malých úst

vyšlo nejsladší tajemství:

Bůh mě miluje.


Z mých malých úst

vyšlo nejčistší tajemství:

Bůh je pro všechny,

včetně mě:

mé zbytečnosti,

mé neochotě.


409. Napoleoni

Vitální Napoleon

vzdoruje a vítězí.

Mentální Napoleon

se odnaučuje a stává se sluncem poznání.

Psychický Napoleon

se odavzdává a stává se Bohem-Láskou.


410. Půjčuji si

Půjčuji si od Boha všechno,

kromě Jeho Dokonalosti.


Půjčuji si od Boha všechno,

kromě Jeho Realizace.


Půjčuji si od Boha všechno,

kromě Jeho Aspirace.


Bůh si nikdy nepůjčuje.

Jen chytne mou nevědomost

a považuje ji za svou, Jeho jedinou.


411. Oslavy

Má naděje oslavuje

příchod Nového Roku.


Má pochybnost oslavuje

přežití starého roku.


Má duše oslavuje

příchod mého roku realizace.


Můj Bůh oslavuje

přežití mého roku aspirace.


412. Bože, řekni mi prosím důvod

Za šest dní jsi, Bože,

vytvořil a dokončil

Nebe a zemi.

Jak to, že má místnost lásky

stále zůstává nedokončená,

má místnost oddanosti nedotčená,

má místnost odevzdanosti neostavena?

Bože, řekni mi prosím důvod.


"Můj synu, abych dokončil místnost lásky,

potřebuji více síly spokojenosti.

Naneštěstí

mi došla.


Můj synu, abych začal pracovat."

na tvé místnosti oddanosti,

potřebuji více síly odhodlanosti.

Naneštěsí

ji teď nemám.


Můj synu, chceš, abych postavil

tvou místnost odevzdanosti.

Věř mi,

zoufale hledám

svou sílu trpělivosti.“


413. Otče, jak to?

Otče, jak to,

že mě nemiluješ

tak jako dříve?

Udělal jsem něco špatně?


"Můj synu, zeptej se svého přítele pochybnosti."


Otče, jak to,

že už se o mě nestaráš?

Udělal jsem něco vážného?


"Můj synu, zeptej se svého přítele nejistoty."


414. Otče, udělal jsem pro Tebe něco zvláštního?

Otče, jak to,

že mě nyní miluješ

mnohem víc, než kdykoliv před tím?

Udělal jsem pro Tebe v nitru něco zvláštního?


"Můj synu, zeptej se Mého Soucitu."


Otče, jak to,

že se o mě nyní staráš

každou vteřinu mého života,

a necháš mě cítit

mou skutečnou blízkost k Tobě,

mou božskou jednotu s Tebou,

mé nejvyšší naplnění v Tobě?

Udělal jsem pro Tebe ve vnitřním světě

něco zvláštního?


"Můj synu, zeptej se Mého bezpodmínečného Soucitu."


415.Když se dívám

Když se dívám na sebe,

zapomínám se učit.

Když se dívám na svět,

učím se naslouchat.

Když se dívám na Boha,

poslouchám, jak se učit.


429. Tady je to místo.

Je tvým cílem láska?

Potom tady je to místo.


Je tvým cílem milovat Boha Jeho vlastním Způsobem?

Potom tady je to místo.


Je tvým cílem stát se dalším Bohem?

Potom tady je to místo.


Je tvým cílem překonat předcházejícího Boha?

Potom tady je to místo.


je tv ým cílem překonat současného Boha?

Potom tady je to místo.


Je tvým cílem, tvým jediným cílem, stát se budoucím Bohem?

Potom tady je to místo.

Tady je to místo:

Země, Matka Země..


From:Sri Chinmoy,Tanec života, část 9, Agni Press, 1973
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dl_9