Narene, jsi Thákurovým slibem

Obsazení

NAREN

RAKHAL

Několik bratrů žáků

From:Sri Chinmoy,Pij, pij nektar mé Matky, Madal Bal, 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dm