Kapitola pátá: Život po smrti: vyšší a nižší světy

Určují okolnosti smrti člověka to, kam odejde, až opustí tělo?

Sri Chinmoy: Záleží to hlavně na vědomí daného jednotlivce, které je dáno nastřádanými dosaženími během celého jeho života. Moji dobří žáci se ihned dostanou na velmi vysokou úroveň, pokud na mě ve chvíli smrti budou myslet. Je-li zabita matka při obraně svého dítěte, její duše odejde do vysokého světa. Zahyne-li nějaký voják při obraně své země před nepřátelským útokem, také odejde do vysokého světa.

V Indii byla doba, kdy se vdovy vrhaly na pohřební hranice svých manželů. Lidé mohou říci, že je to sebevražda, a jistě to tak je. V takových případech se však tyto vdovy nedostaly do nižších nevědomých světů, kam se obvykle dostanou lidé, kteří spáchali sebevraždu. Tyto vdovy měly ke svým manželům ohromnou lásku a oddanost, měly s nimi jednotu, a tak Bůh požehnal jejich božským vlastnostem a udělil jim Milost vejít do světů, kam by se jinak dostaly podle úrovně vývoje své duše.

Naproti tomu byly jiné vdovy, které byly k tomuto činu přinuceny zákonem. Udělaly to ze strachu, protože jim nic jiného nezbývalo, nikoli však z lásky a jednoty. S nimi se také ve vnitřním světě nezachází jako s těmi, kteří spáchali sebevraždu úmyslně. Také ty se dostanou na místo, které odpovídá vývoji jejich duše. Avšak ty, které odevzdaly svůj život s radostí a díky jednotě se svým manželem, si s ním přirozeně vytvoří silné spojení, které přetrvá i do budoucích životů.

From:Sri Chinmoy,Smrt a znovuzrození, Madal Bal, 1994
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dr