Mohl byste nám vysvětlit duchovní význam takové techniky nebo její potřebu?

Sri Chinmoy: Není potřebná vůbec, chce-li se ji však někdo na tomto světě naučit, může to snadno dokázat. Tyto věci nám pro realizaci Boha ani trochu nepomohou, pokud však máme dost času, jsme-li trpěliví, jsme-li dychtiví, pak nám neuškodí. Je to jako jít po cestě. Můžeme jít k cíli přímo, anebo chceme-li, můžeme se procházet, dívat se do kraje nebo trhat ovoce ze stromů a při jídle pokračovat směrem k cíli. Každý člověk žijící duchovním životem bude mít před seberealizací alespoň jeden takový zážitek.

From:Sri Chinmoy,Smrt a znovuzrození, Madal Bal, 1994
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dr