Je peklo opravdu nějaké místo ve vitálních světech, nebo je to jenom stav vědomí?

Sri Chinmoy: Na fyzicko-mentální úrovni je peklo určité místo. Existuje pro zkušenost duše. Pokud vedete špatný život, budete se tam muset odebrat. Jsou tam opravdová muka, nepředstavitelná muka. Zejména pro ty, kteří spáchali sebevraždu, je utrpení nekonečně horší než smažení zaživa v oleji. Utrpení, kterým procházejí sebevrazi v jemném fyzickém a jemném vitálnu, je nepředstavitelné a nesnesitelné. Velmi dlouho nedostanou další inkarnaci. Až po mnoha letech utrpení ve vitálním světě dostanou inkarnaci, ve které budou postižení: slepí, chromí, mongoloidní, a tak dále. A to nejen na jednu inkarnaci. Pokud jim neodpustí nějaký duchovní Mistr nebo Boží Milost, pokračuje to řadu dalších inkarnací. Kromě toho vytvoří od samého začátku velké problémy pro celou rodinu, ve které se narodili. Když se například inkarnuje sebevrah a zešílí, způsobí celé rodině velké potíže. Tyto duše také dost často zhoršují svou špatnou karmu, protože znovu pokračují stejným způsobem a nemění se. Pokud ale zapůsobí Boží Milost nebo zasáhne duchovní Mistr, duše dostane pomoc. Pokud tedy žijeme v hrubém fyzickém vědomí nebo ve vědomí těla, je peklo skutečně určité místo. Musíme si však uvědomit, že na nejvyšší duchovní úrovni je peklo stejně jako Nebe jen stavem vědomí. Nebe i peklo začíná v mysli. Ve chvíli, kdy myslíme na něco dobrého, kdy se modlíme a meditujeme, kdy se pokoušíme nabízet vnitřní světlo, které jsme získali z naší meditace a modliteb, začínáme žít v Nebi. V okamžiku, kdy o někom špatně smýšlíme, kdy někoho kritizujeme a máme o něm špatné myšlenky, vstupujeme do pekla. Nebe vytváříme my; peklo vytváříme my. Svými božskými myšlenkami vytváříme Nebe. Hloupými, nedobrými a nebožskými myšlenkami si v sobě vytváříme peklo. Nebe i peklo jsou stavy vědomí hluboko uvnitř nás. Když jdeme hluboko dovnitř, spatříme v sobě celý vesmír. Uvnitř tohoto fyzického těla je jemné tělo a uvnitř jemného těla, v srdci, najdeme příbytek duše. Když odtud jdeme hluboko dovnitř, spatříme celý vesmír.

From:Sri Chinmoy,Smrt a znovuzrození, Madal Bal, 1994
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dr