Co se stane s duchovním srdcem, když se duše reinkarnuje do nového těla? Prochází také jedním životem za druhým jako duše?

Sri Chinmoy: Poté, co duše opustí tělo, bere si s sebou podstatu zážitků, které během života tělo, mysl, vitálno a srdce získaly. Nebere si však vitálno, mysl nebo srdce s sebou do krajiny duše. Po reinkarnaci do nového těla je duše — nebo můžete říci psychická bytost či Puruša — nezměněna. I nadále v sobě nese realizace a zkušenosti minulých životů. Přijme ale nové srdce, novou mysl, nové vitálno a nové tělo.

From:Sri Chinmoy,Smrt a znovuzrození, Madal Bal, 1994
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dr