Je veškeré utrpení důsledkem špatné karmy, ať už z tohoto života, nebo z minulého?

Sri Chinmoy: Nemusí to tak být. Občas se stane, že si naše duše přeje prožít zkušenost utrpení, přestože jsme nic špatného neudělali. Naše duše chce vstoupit do hloubky bolesti, aby věděla, co je to bolest. Řekněme, že nějaký duchovní člověk zjistí, že je nezbytné někoho uhodit. Co tedy udělá? Okamžitě vstoupí do člověka, kterého bije, a ztotožní se s ním. A prožívá tuto zkušenost mnohem intenzivněji než člověk, kterého právě bije.

Mnohokrát děláme špatné věci a dříve nebo později uvidíme výsledky. Naproti tomu jsou chvíle, kdy trpíme kvůli kosmickým silám. Někdy mají upřímní a velmi oddaní rodiče naprosto neduchovní, nebožské a nehodné děti. Můžete namítnout, že ti rodiče mohli být ve své minulé inkarnaci neduchovní a mohli udělat mnoho špatných věcí. V některých případech byli ve svých předešlých životech zlí, ale v jiných to tak nebylo. Někdy jsou upřímní hledající ovlivněni nepřátelskými, jakoby zvířecími silami, které ve světě působí. Když se tyto nebožské a nepřátelské síly, které se vznášejí kolem, chovají jako šílení sloni nebo do někoho vstoupí, ten člověk potom trpí. To se má tak: kolem nás jsou zvířata, která mezi sebou bojují, hádají se a navzájem se ničí. Šílený slon vás prostě rozdrtí bez ohledu na to, jak jste milí a upřímní. Nikdy nevíte, kdy se tato zvířata kolem vás pohybují. Trpí-li tedy nějaký upřímný hledající, nemůžeme z toho hned dělat závěry, že udělal ve svém minulém životě něco špatného.

Pokud neustále vedeme duchovní život, stojíme v poli božské Síly, která se podobá pevnosti. Jsme uvnitř této pevnosti a jsme Bohem chráněni. Když se nás pokoušejí napadnout zlé, nebožské síly, božská Milost se jim postaví do cesty. Duchovní lidé se neustále pokoušejí uvědomovat si Boží Soucit, Boží Požehnání a Boží Světlo, protože vědí, že mohou být napadeni nebožskými silami, i když neudělali nic špatného. A pokud něco špatného udělají, ihned vědí, že je někdo, kdo jim může odpustit, kdo je může ochránit, kdo může pozvednout jejich vědomí, a ten někdo je jejich Vnitřní kormidelník, Bůh.

From:Sri Chinmoy,Smrt a znovuzrození, Madal Bal, 1994
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dr