Je doba, kterou stráví duše mezi dvěma inkarnacemi ve světě duší, určena aspirací z její předchozí inkarnace? Inkarnuje se dříve, jde-li o pokročilou duši?

Sri Chinmoy: To záleží na aspiraci a potřebě. Můžete mít aspiraci, abyste něco udělali, ale Bůh zároveň nemusí cítit, že je to pro vás nezbytné. Z vaší strany je aspirace nezbytná. Aspirujete na to, abyste se vrátili a ihned začali hru. Jako byste hráli hodinu a půl a teď měli krátkou přestávku. Když už nechcete odpočívat, řeknete: „Dej mi příležitost, abych dokončil hru a vrátil se zpět.“ Bůh však může říci: „Ne, chci, aby sis odpočinul delší dobu.“ V tu chvíli se nemůžete vrátit. Jakmile se však vaše aspirace a Boží potřeba shodnou, jistě se budete moci vrátit zpět.

Některé duše se reinkarnují téměř okamžitě, aniž by šly do světa duší. Dejme tomu, že někdo předčasně zahynul při nějaké nehodě. Tehdy může duše odejít jen do vitálního obalu, a pokud zasáhne duchovní postava nebo božská Milost, může se odtud po sedmi nebo osmi měsících inkarnovat do nové rodiny.

Většina obyčejných duší se vrací po šesti, sedmi nebo nanejvýš dvaceti letech pobytu ve světě duší. Duše využívá času ve svém světě k tomu, aby vstřebala své zkušenosti na zemi. Velcí lidé, jako třeba významní vědci nebo duchovní postavy, si neberou nové zrození tak rychle jako obyčejní lidé. Velmi zřídka uvidíte, že by se brzy reinkarnovala nějaká velká postava z jakéhokoli oboru. Někteří zůstanou ve světě duší sedmdesát nebo i více let. V určitých případech čekají duchovní Mistři na další inkarnaci sto nebo dvě stě let. Není v tom však žádné pevné a neměnné pravidlo. Přeje-li si Nejvyšší, aby se vrátili na zem, musí se vrátit, i kdyby nechtěli. Délku odpočinku před další inkarnací určuje rozhodnutí duše a svolení Nejvyššího.

From:Sri Chinmoy,Smrt a znovuzrození, Madal Bal, 1994
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dr