Je-li někdo v něčem nadaný, znamená to, že byla jeho duši dána taková schopnost, nebo se o to pokoušel v mnoha životech a teprve teď toho dosáhl?

Sri Chinmoy: Potenciál má každý, stejně jako hrouda jílu. Jeden hrnčíř z ní vytvaruje překrásnou nádobu, kdežto jiný hrnčíř z ní vytvaruje něco méně krásného. Základ obou nádob byl stejný — jíl. Podobným způsobem jsme i my v duchu stejní. Když ale něco modeluje tento hrnčíř, můžete se zeptat: „Jak to, že tuto nádobu vymodeloval tak krásně?“ V tomto hrnčíři je něco, čemu se říká vědomá aspirace. V každém jiném ohledu je má podstata, vaše podstata, podstata kohokoli jiného stejná. Když však tento hrnčíř něco tvaruje, je v něm něco, co mu dává příležitost vytvořit cosi jedinečného. Není to tedy tak, že by byl někomu od samého začátku dán určitý předpoklad. Ne, každému člověku byla přisouzena jen malá svoboda, která počala přímo na začátku stvoření. Tato svoboda znamená určitou možnost. Někteří ji použijí pro duchovní život, někteří pro hudbu, někteří pro poezii, a tak dále. Někteří ji nepoužijí vůbec. Možnost se však nevyvine ve skutečnost, dokud a pokud ji její majitel nevynese na povrch a nerozvine.

From:Sri Chinmoy,Smrt a znovuzrození, Madal Bal, 1994
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/dr