Lidská skutečnost a božská skutečnost12

„Můj sladký Milovaný Nejvyšší, vím, že ztělesňuješ dvě skutečnosti, dva aspekty — lidskou skutečnost, nebo lidský aspekt, a božskou skutečnost, nebo božský aspekt. Prosím, řekni mi, který Tvůj aspekt je lepší, nebo který aspekt si musím vybrat, abych dělal nejrychlejší pokrok, nebo zda je z mé strany nutné zvolit si jeden z aspektů, abych dosáhl nejvyššího Cíle hluboko uvnitř Tebe.“

Ó hledající synu, chtěl bych ti říct, že je nanejvýš nutné, abys navázal kontakt s oběma Mými aspekty, lidským i božským. Je lepší začít s lidským aspektem, protože v lidském aspektu dostaneš povzbuzení a inspiraci dříve než v božském aspektu. V božském aspektu ve Mně můžeš někdy vidět určitou strohost, některá velmi tvrdá a pevná pravidla, nějakou přísnou disciplínu. Ale v lidském aspektu zjistíš, že existuje nemálo věcí, které můžeš dělat stejným způsobem jako Já, a tak dostaneš obrovské povzbuzení. Můžeš zpívat, můžeš mluvit, můžeš si hrát, můžeš sportovat stejně jako Já. Jen pokud je to otázka meditace, nemůžeš ji v této chvíli provádět stejně tak, jako Já. To je jediné místo, kde silně zaostáváš. Já medituji nekonečně lépe než ty. Ale existuje poměrně dost věcí, které můžeš udělat stejně jako Já, a někdy dokonce daleko lépe než Já. Vzhledem k tomu, že máš v mnoha věcech stejnou kapacitu, musíš cítit, že můžeš dosáhnout stejnou duchovní úroveň, jako Já. Toto tě povzbudí.

Musíš myslet na lidský aspekt a božský aspekt jako na květy a ovoce stromu. Já jsem Strom Života a nesu květy a plody. Květy jsou překrásné. To tě inspiruje, a když jsi naplněn inspirací, běháš, potápíš se a létáš. Ale existuje zde něco víc než inspirace; nazývá se to hlad. Jsi inspirován něco udělat, ale musíš mít vnitřní hlad, který ti dá sílu. Tento vnitřní hlad je aspirace. Když máš hlad, teprve pak dostaneš ovoce a sníš je. Můj Strom Života obsahuje božský aspekt ve formě ovoce. Když jíš ovoce, dostáváš potravu.

Opět platí, že občas budeš muset vzít lidský aspekt i božský aspekt dohromady. Musíš myslet na Mne jako na oceán a sám na sebe jako na malou kapku nebo vlnu. Pokud Mě chceš vidět nebo si se Mnou hrát, musíš cítit, že jsem oceán a ty jsi uvnitř oceánu jako kapka nebo vlna. Jsi-li moudrý, pak uvidíš, že bez ohledu na to, co jsi, musíš zůstat v oceánu, uvnitř jeho rozlehlosti. Vlna nemůže obsahovat oceán, kapka nemůže obsahovat oceán, zatímco oceán může obsahovat kapku i vlnu. Ve skutečnosti jsou neoddělitelní. Lidský aspekt ztělesňuješ ty a božský aspekt ztělesňuji Já, ale oba jsou neoddělitelně jedním. Nyní sis vzal podobu malé kapky a já jsem na Sebe vzal podobu oceánu. Ale až duchovně vyrosteš, tehdy uvidíš, že někdy se Já stávám malou kapkou nebo vlnou, a ty se stáváš oceánem. Takto si spolu hrajeme na schovávanou.

Chceš-li jít od lidského k božskému aspektu, je to velmi dobré. Můžeš také jít od božského k lidskému aspektu. Stejně tak platí, že můžeš přijmout lidské a božské dohromady. Lidský aspekt je sladký, sladší, nejsladší. Božský aspekt je intimní, intimnější, nejintimnější. Takto hledající přistupuje k lidskému a božskému aspektu. Já jsem tvůj Milovaný Pán Nejvyšší, a ty jsi hledající ve Mně a pro Mne.


EA 12. 6. července 1977, 7:50 — Jamaica High School Track, Jamaica (New York)

From:Sri Chinmoy,Everest aspirace, část 1, Madal Bal, 2003
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ea_1