Aspirace18

Jak používám svou aspiraci?

Svou aspiraci používám k tomu, abych sjednotil svůj stoupající pláč země se svým sestupujícím úsměvem Nebe.

Svou aspiraci používám k tomu, abych proměnil noc touhy svého světa ve výšku osvícení svého světa. Svou aspiraci používám k tomu, abych nasytil svého hladovějícího Milovaného Nejvyššího; sytím Jej plameny vděčnosti své aspirace.

Svou aspiraci používám k tomu, abych se odnaučil všechno, co mě naučila má pozemsky spoutaná mysl, a abych se všechno naučil úplně od začátku od své Nebesky svobodné duše.

Svou aspiraci používám k tomu, abych byl nejbližším přítelem svého sladkého, laskavého a krásného srdce jednoty.

Svou aspiraci používám k úspěchu ve vnějším světě a k pokroku ve vnitřním světě. Když skvěle uspěji, vnější svět se na mě usmívá, oceňuje mě, uctívá mě a vynáší mě do nebes. Když oduševněle, zasvěceně a nepodmíněně udělám pokrok, můj Milovaný Nejvyšší se na mě usmívá, žehná mi a objímá mě.

Co je aspirace? Aspirace je mé sebedávání.

Co je sebedávání? Sebedávání je nejvyšší umění. Díky tomuto umění si uvědomuji, že musím změřit hloubku svých nepoznaných skutečností a že musím poznat své vyšší já, které přebývá v nejniternějších zákoutích mého srdce. Musím se vědomě a neoddělitelně stát jedním se svým vyšším já, které je stále v dokonalém souznění s mým Milovaným Nejvyšším, a musím projevit své dosud neprojevené skutečnosti.

Má aspirace ztělesňuje koncentraci, meditaci a kontemplaci.

Koncentrace je má rychlost. S touto rychlostí běžím rychle, rychleji, nejrychleji ke svému Milovanému Nejvyššímu.

Meditace je má hloubka, tichá hloubka. S touto tichou hloubkou vzývám svého Milovaného Nejvyššího a vkládám Jej hluboko do svého vděčného srdce.

Kontemplace je má extáze. S touto extází zpívám píseň jednoty se svým Věčným Otcem Nejvyšším a tančím svůj tanec uspokojení se svým Věčným Přítelem a Druhem.


EA 18. 8. července 1977, 21:30 — Manhattanville College, Purchase (New York)

From:Sri Chinmoy,Everest aspirace, část 1, Madal Bal, 2003
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ea_1