Realizace19

Jak používám svou realizaci?

Svou realizaci používám k tomu, abych zakusil chudobu lidského.

Svou realizaci používám k tomu, abych zakusil blahobyt božského.

Svou realizaci používám k tomu, abych miloval slzy lidského.

Svou realizaci používám k tomu, abych miloval úsměvy božského.

Svou realizaci používám k tomu, abych dal lidskému to, co mám: naději, naději, naději.

Svou realizaci používám k tomu, abych dal božskému to, čím jsem: slib, slib, slib.

Svou realizaci používám k tomu, abych dal volnost a také spoutal. Svou realizaci používám k tomu, abych dal volnost konečnému, osvobodil to konečné uvnitř vize srdce Nekonečného. Svou realizaci používám k tomu, abych spoutal to Nekonečné uvnitř mise projevení těla konečného.

Co je realizace? Realizace je sladké rozvzpomenutí se na svou zapomenutou minulost.

Co je realizace? Realizace je mé uzdravení z nemoci nevědomosti, která mě trápila po tisíciletí.

Co je realizace? Realizace je má vědomá a neustálá plavba s mým Vnitřním kormidelníkem v jeho Zlaté Lodi k nezmapované zemi, kde semínka krásy, Božskosti a Nesmrtelnosti v mžiku vyrostou v nejbohatší sklizeň.


EA 19. 9. července 1977, 7:50 — Jamaica High School Track, Jamaica (New York)

From:Sri Chinmoy,Everest aspirace, část 1, Madal Bal, 2003
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ea_1