Chci se osvobodit21

Chci se osvobodit od neklidu, strachu a pochybnosti. Neklid snižuje mou rychlost, mou vnitřní rychlost. Strach mě znervózňuje. Pochybnost mě otravuje. Potřebuji klid, aby nahradil můj neklid. Potřebuji odvahu, aby nahradila můj strach. Potřebuji víru, aby nahradila mou pochybnost. Můj klid je mou jistotou a ujištěním mého Pána. Má odvaha bude sloužit Bohu-člověku v celém širém světě. Má odvaha bude milovat člověka-Boha ve vnitřním světě i ve vnějším světě. Má víra urychlí nejen moji cestu, ale také cestu všech upřímných hledajících; jsme totiž jedním, neoddělitelně jedním. Síla mé víry posílí je a síla jejich víry posílí mne.

Chci se osvobodit od neupřímnosti, nejistoty a nečistoty. Neupřímnost mě odděluje od velikosti mého Pána. Nejistota mě odděluje od rozlehlosti mého Pána. Nečistota mě odděluje od blízkosti mého Pána. Upřímnost nahradí mou neupřímnost. Jistota nahradí mou nejistotu. Čistota nahradí mou nečistotu. Má upřímnost bude mou ochranou; vždy mě zachrání před vnitřním i vnějším zničením. Má jistota mi dá pocítit, že můj Zdroj, můj Milovaný Nejvyšší, je vždy pro mne, pro mne, pro mne. Bez ohledu na to, co dělám nebo co říkám, On je věčně pro mne. Má čistota mi umožní mluvit s Ním, zpívat s Ním a těšit se s Ním neustále tady, tam i kdekoliv.

Chci se osvobodit od sebenařizování, sebepředvádění a sebezneužívání. Nebudu už nařizovat svému životu přísné sebeodříkání, protože to není ta pravá cesta. Nebudu už před celým světem předvádět svůj sen nevědomosti. Nebudu už zneužívat sám sebe. Už jsem zneužil nekonečný Soucit svého Nejvyššího. Už jsem zneužil hojnou trpělivost světa. Už jsem zneužil svou slabou bezmocnost. Nebudu však už zneužívat Boha, nebudu zneužívat svět a nebudu zneužívat sám sebe.

Chci se osvobodit od toho, čím jsem ve vnějším světě, i od toho, čím jsem ve vnitřním světě. Ve vnějším světě jsem nyní beznadějnou nadějí a ve vnitřním světě jsem neplodným slibem. Chci proměnit svůj svět naděje ve svět skutečnosti, skutečnosti, která je naplněním samým. Chci proměnit svůj neplodný slib v plodný čin. To mohu dokázat jedině silou svého vnitřního pláče. Svůj vnitřní pláč mohu rozvíjet jedině tehdy, když nabídnu svému Milovanému Nejvyššímu tu nejvzácnější věc, kterou mi ze své nekonečné Štědrosti dal, a touto nejvzácnější věcí je malý plamínek mého srdce vděčnosti.


EA 21. 9. července 1977, 15:20 — Norwalk High School, Norwalk (Connecticut)

From:Sri Chinmoy,Everest aspirace, část 1, Madal Bal, 2003
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ea_1