Jsem zrozená modlitba23

Jsem zrozená modlitba. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost se modlit, abych se stal jedním s vědomím Krista.

Jsem zrozená koncentrace. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost se koncentrovat, abych se stal jedním s vědomím Brahmy.

Jsem zrozená meditace. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost meditovat, abych se stal jedním s vědomím Višnua.

Jsem zrozená kontemplace. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost kontemplovat, abych se stal jedním s vědomím Šivy.

Jsem zrozená aspirace. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost aspirovat, abych se stal jedním s vědomím Rámakrišny.

Jsem zrozené zasvěcení. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost zasvěcení, abych se stal jedním s vědomím Buddhy.

Jsem zrozená realizace. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost realizovat, abych se stal jedním s vědomím Chinmoye.

Jsem zrozená manifestace. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost manifestovat, abych se stal jedním s vědomím Šankary a Vivékánandy.

Jsem zrozená dokonalost. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost dokonalosti, abych se stal jedním s vědomím Krišny.

Jsem zrozené uspokojení. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost uspokojení, abych se stal jedním s Ním, s Jeho Vědomím, které se již manifestuje, a s Jeho Vědomím, které se teprve bude manifestovat.


EA 23. 10. července 1977, 8:15 — Jamaica High School Track, Jamaica (New York)

From:Sri Chinmoy,Everest aspirace, část 1, Madal Bal, 2003
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ea_1