Potřebuji více23

Potřebuji více. Potřebuji více míru. Potřebuji více radosti. Mír potřebuji ve své mysli. Radost potřebuji ve svém srdci.

Potřebuji více. Potřebuji více oduševnělosti. Potřebuji více nesobeckosti. Oduševnělost potřebuji ve svém vitálnu. Nesobeckost potřebuji ve svém těle.

Potřebuji více. Potřebuji více odhodlání. Potřebuji více dokonalosti. Odhodlání potřebuji ve své aspiraci. Dokonalost potřebuji ve svém zasvěcení.

Potřebuji více. Potřebuji více Soucitu. Potřebuji více spolupráce. Soucit potřebuji od svého Milovaného Nejvyššího v samotné skutečnosti svého bytí. Spolupráci potřebuji od lidstva ve všem, co dělám, ve všem, co říkám, a ve všem, do čeho vrůstám.

Až budu mít více míru ve své mysli, více radosti ve svém srdci, více oduševnělosti ve svém vitálnu, více nesobeckosti ve svém těle, více odhodlání ve své aspiraci, více dokonalosti ve svém zasvěcení, více Soucitu od Boha a více spolupráce od lidstva, pak se stanu nanejvýš dokonalým nástrojem Boha ve vnitřním světě a nanejvýš dokonalým zástupcem lidstva ve vnějším světě. Potřebuji více, potřebuji více.


EA 48. 16. července 1977, 21:05 — Kean College, Union (New Jersey)

From:Sri Chinmoy,Everest aspirace, část 2, Madal Bal, 2003
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ea_2