Kdo klepe?5

„Kdo to klepe? Satan? Neobtěžuj mne. Dnes musím udělat spoustu důležitých věcí.

Kdo to klepe? Člověk? Prosím, přijď někdy jindy. Mám teď bohužel hodně práce.

Kdo to klepe? Bůh? Proč mě uvádíš do rozpaků, Pane? Copak potřebuješ mé svolení k tomu, abys vstoupil do komnaty mého srdce?“

„Můj synu, možná nejsi zcela připraven, abys Mě přijal. Klepu jen proto, abych ti dal vědět, že znovu přijdu navštívit komnatu tvé vděčnosti, svatyni tvého odevzdání a dokonalost tvého sebenabízení. Můj synu, dopřej si svůj čas. Já vůbec nespěchám. Určitě však přijdu, abych tě poctil svou požehnanou Návštěvou.“

15:15

17. července 1977

Na cestě z Jamajky, New York do Washingtonu, D.C.


EA 55. 17. července 1977, 15:15 — na cestě z Jamajky, z New Yorku do Washingtonu D.C.

From:Sri Chinmoy,Everest aspirace, část 3, Madal Bal, 2003
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ea_3