Včera byl čas12

Včera byl čas, abych měl soucit s trpícím lidstvem. Dnes je čas, abych vyjádřil svůj opravdový zájem o lidstvo svedené na nesprávnou cestu. Zítra nadejde čas, abych nabídl svou milující službu toužícímu lidstvu. Ale nyní, nyní je čas, abych projevil své srdce jednoty s hladovějícím lidstvem.

Soucit, zájem, služba, srdce jednoty — to všechno jsou opravdoví členové mé nejvnitřnější rodiny — a já si přeji podělit se o ně se zbytkem světa, se stvořením Boha, s Bohem-stvořením.


EA 62. 18. července 1977, 12:30 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica (New York)

From:Sri Chinmoy,Everest aspirace, část 3, Madal Bal, 2003
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ea_3