Náš milovaný Nejvyšší17

Náš Milovaný Nejvyšší je vždy připraven nás vést, ale jsme to my, kdo si musí vypěstovat touhu Jej následovat.

Náš Milovaný Nejvyšší je vždy dychtivý, více než dychtivý nechat nás pocítit, že nás neustále miluje, ale jsme to my, kdo si musí vyvinout ochotu uvěřit Mu.

Náš Milovaný Nejvyšší je vždy připraven pomoci nám v boji proti noci nevědomosti, ale jsme to my, kdo musí cítit skutečnou potřebu života ve světle moudrosti, a ne v noci nevědomosti. Jedině tehdy, chceme-li světlo moudrosti opravdu, přijmeme Jeho Službu.

Náš Milovaný Nejvyšší je vždy připraven a více než dychtivý plakat pro nás, abychom dosáhli Výšky nejvyšší Skutečnosti. Na oplátku však od nás očekává alespoň malý oduševnělý úsměv. Když Mu nenabídneme malý oduševnělý úsměv, nebude schopen vytvořit uvnitř nás nádobu vnímavosti. Nebudeme-li v sobě mít nádobu, potom až pro nás bude Nejvyšší plakat, nedokážeme Jej vidět ani nedokážeme Jeho Pláč cítit. Nádoba naší vnímavosti umožní Jeho Pláči, aby se ozýval a zněl v nejhlubších zákoutích našeho srdce.

To je to, po čem od nás náš Milovaný Nejvyšší touží, tak aby mohl ze svých vlastních všepřesahujících Výšek plakat a plakat pouze pro naši spásu, osvobození, realizaci a zdokonalení — pro nás, pouze pro nás.


EA 67. 18. července 1977, 19:05 — na cestě do Connecticut Sri Chinmoy Centra

From:Sri Chinmoy,Everest aspirace, část 3, Madal Bal, 2003
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ea_3