Žil jsem pouze dvakrát22

Žil jsem pouze dvakrát: jednou v království rdousících se a požírajících se zvířat a jednou v království pochybujících a podezřívavých lidských bytostí.

Nyní žiji pouze dvakrát: jednou ve světě váhání a jednou ve světě nevědomí.

Budu žít pouze dvakrát: jednou v úsměvu svého srdce vděčnosti a jednou v srdci Světla Uspokojení Boha.

Abych rostl a získával stále více zkušeností, abych se stal duchovně zralým, budu žít pouze dvakrát: jednou uvnitř rostliny aspirace a jednou uvnitř stromu realizace a plodu realizace.

Od této chvíle budu věnovat zvláštní pozornost tomu, abych žil ve světě své aspirace. V něm uvidím, že můj Milovaný Pán pláče a stoupá vzhůru, aby odhalil nový svět světla, nový svět příslibu.


EA 72. 18. července 1977, 19:30 — na cestě do Connecticut Sri Chinmoy Centra

From:Sri Chinmoy,Everest aspirace, část 3, Madal Bal, 2003
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ea_3