Pane mého života, Příteli mého srdce2

Ó sladký Milovaný Pane mého života, ó veliký a dobrý Příteli mého srdce, já vím, já vím, milovat Tě znamená něco pro Tebe dělat. Protože pro Tebe nic nedělám, znamená to, že Tě nemiluji doopravdy.

Ó Milovaný Pane Nejvyšší, já vím, já vím, sloužit Ti znamená něco pro Tebe dělat. Běda, běda, protože pro Tebe nic nedělám, znamená to, že Ti nesloužím.

Ó sladký Pane, já vím, já vím, myslet na Tebe, meditovat na Tebe znamená něco pro Tebe dělat. Běda, běda, protože pro Tebe nic nedělám, znamená to, že na Tebe nemyslím, že na Tebe nemedituji.

Ó sladký Pane, říci vnitřnímu světu, že Tě bezesně potřebuji, znamená něco pro Tebe dělat. Říci vnějšímu světu, že Tě zoufale potřebuje, stejně jako Tě potřebuji já, znamená něco pro Tebe dělat. Ale běda, protože pro Tebe nic nedělám ani ve vnitřním světě, ani ve vnějším světě, znamená to, že Tě nepotřebuji; nevyhnutelně budu těšit pouze sám sebe svým vlastním způsobem.

Avšak slavnostním slibem mé duše bylo potěšit Tebe a naplnit Tebe Tvým vlastním Způsobem. Potěšit Tebe a naplnit Tebe Tvým vlastním Způsobem znamená nezůstávat stále ve světě teorie, ale stát se samotnou praxí — praxí té skutečnosti, kterou Ty chceš a potřebuješ. Konat v praxi znamená něco pro Tebe dělat, můj Pane. V mém praktickém konání můžeš projevit, co pro mne a pro celé lidstvo máš a čím pro mne a pro lidstvo jsi. To, co pro mne a pro celé lidstvo máš, je Tvé vnitřní Světlo Stvoření. To, čím pro mne a pro celé lidstvo jsi, je vědomý, neustálý a neoddělitelný Pláč Jednoty ve vnitřním světě a Úsměv Jednoty ve vnějším světě. Jednoho dne, brzy, ó Milovaný Pane Nejvyšší, pro Tebe dozajista budu oduševněle, oddaně a nepodmíněně něco dělat v každém okamžiku svého života.


EA 77. 18. července 1977, 20:20 — Sri Chinmoy Centre, Norwalk (Connecticut)

From:Sri Chinmoy,Everest aspirace, část 4, Madal Bal, 2003
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ea_4