Bez člověka a bez Boha12

Mohu udělat něco bez člověka? Ano, mohu. Bez člověka mohu udělat mnoho, mnoho věcí, ne-li úplně všechno. Když se budu modlit k Bohu, aby mi dal schopnost udělat všechno bez pomoci lidstva, jsem si jistý, že mi vyhoví.

Dělám tak mnoho věcí bez člověka právě proto, že mi můj Všemohoucí Otec, můj Milovaný Nejvyšší, dal tuto schopnost. Bez člověka se dívám na svého mocného bratra Slunce. Bez člověka se dívám na svou krásnou sestru Měsíc. Bez člověka se dívám na své sladké děti hvězdy. Bez člověka se dívám a dívám na svého Otce-Boha a na svou Matku-Boha.

Mohu však něco udělat bez Boha? Ne, to je nemožné! Proč? Bez Boha nemohu udělat nic, protože bez Boha nemohu žít. Čím to je, že bez Něj nemohu žít? Je to tím, že je samou Laskavostí, samou Láskou? Ne, ne! Je to tím, že je samým Zájmem, samým Soucitem? Ne, ne! Je to tím, že je všudypřítomný? Ne, ne! Je to tím, že je mým jádrem a mou podstatou? Ne, ne!

Čím to tedy je, že bez Boha nemohu žít? Nemohu bez Něj žít právě proto, že nemohu žít bez toho, čím jsem. Můžeš žít bez toho, čím jsi? To je nemožné! Když jsi sjednocen s Bohem, máš Boha uvnitř sebe, tak jako má jelen pižmo. Jelen a pižmo jsou neoddělitelní. Když květina voní, jsou tato květina a vůně neoddělitelné. Podobně Bůh-Krása, který je uvnitř mne, a Bůh-Vlastník Krásy jsou neoddělitelní. Proto nemohu žít bez Boha, neboť On je tím, čím jsem a co mám. Ani ty nemůžeš žít bez toho, čím jsi a co máš. To, co máš a čím jsi, bude vždy stejná Jsoucí Skutečnost: Bůh. Ty ani já nemůžeme tedy žít bez Boha, nemluvě o tom, abychom bez Boha něco udělali.


EA 87. 20. července 1977, 8:15 — Jamaica High School Track, Jamaica (New York)

From:Sri Chinmoy,Everest aspirace, část 4, Madal Bal, 2003
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ea_4