Byl byste prosím trochu konkrétnější, když mluvíte o „meditaci na srdce“? Máte na mysli, abychom meditovali na fyzické srdce nebo na duchovní centrum?

Sri Chinmoy: Když zjistíte, že je pro vás obtížné meditovat na duchovní srdce, můžete se soustředit na fyzické srdce v hrudníku. Nicméně poté, co na toto místo budete meditovat několik měsíců nebo rok, ucítíte, že v tomto obyčejném lidském srdci je božské srdce. A uvnitř božského srdce se nachází duše. Uvnitř božského srdce je světlo, uvnitř lidského srdce si však můžeme povšimnout působení emocionálního vitálna. Emocionální vitálno se nalézá v okolí pupku. Odtud se ale může dostat do fyzického srdce a vytvořením připoutání vše zničit. Jestliže člověk dokáže meditovat na duchovní srdce, nemůže existovat připoutání. Je to naprosté nelpění. Začínáme tedy lidským srdcem a z lidského srdce musíme vstoupit do božského srdce. Jinak, pokud zůstaneme u lidského srdce, se velice často staneme obětí připoutání a emocionálních problémů.

From:Sri Chinmoy,Zážitky vyšších světů, Agni Press, 1977
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ehw