Říkám ti obrovské tajemství: jsi nádherným Snem Boha

Proč v sobě nemohu vidět Boha?

Sri Chinmoy: Můžeš v sobě vidět Boha. Nemůžeš ho ale vidět teď, protože nepláčeš a nesnažíš se ho vidět. Jestliže maminku o nic nepožádáš, nic ti nedá. Pokud ji o něco požádáš, vždy ti to dá. A tak chceš-li vidět Boha, nejlepší je ho hledat. Uvidíš ho jedině tehdy, když ho budeš hledat. Bůh je jako ten nejkrásnější drahokam, nacházející se v pokoji tvého srdce. Budeš-li ho hledat, okamžitě ho najdeš. Nesmíš jen rychle nakouknout do svého pokoje a říct, že tam Bůh není. Snaž se cítit, že tam je. Jakmile ho opravdu začneš hledat, určitě ho spatříš.

Jak to, že cítím rozdíl mezi všemi ostatními a svým nejbližším přítelem, Bohem?

Sri Chinmoy: Rozdíl, který cítíš mezi svým nejbližším přítelem, Bohem, a svými ostatními přáteli, je velmi prostý. Bůh si myslí, že jsi stejně dobrý jako On, stejně božský jako On a stejně dokonalý jako On. Tví ostatní přátelé si myslí, že jsi možná dobrý, božský a dokonalý. Cítí ale, že oni jsou lepší, více božští a dokonalejší, než jsi ty. Všichni tví lidští přátelé si navenek myslí a vnitřně cítí, že nejsi na jejich úrovni. Ty je ale máš rád a oni mají rádi tebe. Miluješ je a oni milují tebe. Proto jsou to tvoji přátelé a ty jsi jejich přítel. Pokud jde o Boha, Bůh tě miluje nejen proto, že jsi Jeho věčný přítel, ale proto, že ty a On jste jedním.

Proč někteří lidé vidí Světlo a jiní ne?

Sri Chinmoy: Někteří lidé vidí Světlo a jiní ne, protože někteří lidé potřebují Světlo, zatímco jiní ho nepotřebují. Když něco potřebuješ, tehdy to vidíš, získáš to a vrosteš do toho. Když nic nepotřebuješ, nebudeš stát o to, abys to uviděla. Když jsi byla malá, plakala jsi, že chceš hračky, a rodiče ti je dali. Teď jsi trochu vyrostla. O hračky už nestojíš tolik jako předtím. Proto ti rodiče nenosí stejné množství hraček, jako ti nosili dříve. Za pár let o hračky nebudeš stát vůbec. Proto ti rodiče nebudou nosit žádné hračky. Takže vidíš – když jsi něco potřebovala, dostala jsi to. A když to nebudeš potřebovat, nedostaneš to. Přál bych si však, abys celý svůj život cítila potřebu světla, tak aby z tebe Bůh mohl mít vždy největší radost a aby na tebe mohl být velmi hrdý.

Koho má Nejvyšší nejraději?

Sri Chinmoy: Bůh má velmi rád dítě, které má nejradši Jeho. Kdo ho má nejradši? Ten, kdo má bezmeznou lásku k Bohu, bezmeznou oddanost k Bohu a bezmezné odevzdání Bohu. Co je láska? Co je oddanost? Co je odevzdání? Láska je tvůj pláč po Bohu. Oddanost je tvůj úsměv, když vidíš Boha. Odevzdání znamená tančit radostí, když jsi s Bohem.

Jak se na zemi narodil první člověk?

Sri Chinmoy: První člověk se narodil z Boží Vůle, z Boží Síly Vůle. Když si přečteš Bibli, dozvíš se příběh o Adamovi a Evě. Avšak když si přečteš příběh svého vnitřního života, dozvíš se, jak Bůh stvořil první lidskou bytost a koho Bůh stvořil na zemi jako prvního. První lidská bytost se zrodila z Boží Vůle postupem evoluce, neustálým a postupným pokrokem zvířecího království.

Proč není Bůh lidská bytost jako my?

Sri Chinmoy: Bůh rozhodně je lidská bytost jako my. Bohužel ho nepoznáváme. Proč ho nepoznáváme jako lidskou bytost? Protože v sobě máme zvláštní oko a zvláštní srdce. Jakmile je toto oko a srdce jednou otevřené, budete schopni vidět, že je jako my, že je jako lidská bytost. Toto zvláštní oko je mezi našima dvěma obyčejnýma očima a trochu nad nimi. Duchovní srdce je uvnitř našeho obyčejného srdce. Jakmile budete toto zvláštní oko a zvláštní srdce vidět a cítit jejich přítomnost, snadno poznáte, že Bůh, stejně jako vy a já, je také lidská bytost.

Když někdo udělá něco špatného a nebožského, potrestá ho Bůh, nebo si na sebe sám něco přivolá?

Sri Chinmoy: Když někdo dělá špatné, nebožské věci, Bůh ho nepotrestá tak, jak bychom to udělali my. Jeho potrestání přichází odjinud. Potrestání přichází od těch, které jsme podvedli, nebo od těch, kterým provádíme nebožské věci. Může přijít také ze světa nebo z místa, kde existují určité síly. Ale Bůh nás netrestá, když uděláme něco špatného. Naopak, když uděláme něco špatného, přivede nám přítele, světlo, a řekne nám: „Budeš-li se scházet s tímto přítelem a budeš si s ním neustále hrát, pak nebudeš dělat nic špatného. Tento přítel ti bude vždy říkat, abys dělal správnou věc.“ My ale tohoto přítele nemáme rádi. Žádáme ho, aby odešel. Pořád dokola děláme špatné věci. Síly kolem nás a síly v člověku, kterého jsme zranili, se nás potom snaží potrestat.

Když uděláme něco špatného, zjistíme, že se nacházíme v temné místnosti. Bůh do této místnosti přichází s lucernou. Říká: „Mé dítě, vezmi si tuto lucernu. Pokud si ji necháš, neuděláš znovu stejnou chybu.“ Nám se to ale nelíbí, chceme být úplně soběstační. Takže si lucernu vezmeme a zahodíme ji. Naší osobností je temnota, ale my ji máme rádi, protože je naše.

Bůh nám přivádí přítele, kterým je Světlo, abychom si s ním hráli. Zůstaneme-li se svým přítelem Světlem, potom nebudeme nikdy dělat chyby. A jelikož nebudeme dělat žádné chyby, nikdo nás nebude trestat.

Jak můžu být hodná holčička?

Sri Chinmoy: Každé ráno popros Boha, aby ti dal sílu a poslušnost, které potřebuješ k tomu, abys poslouchala své rodiče. Budeš se modlit k Bohu, aby požehnal tebe i tvé rodiče. Poprosíš Boha, aby s tebou a kolem tebe byl dvacet čtyři hodin denně. Když se modlíš a mluvíš přitom s Bohem, vždy se snaž cítit, že Bůh je stejně starý a na stejné úrovni, jako jsi ty. Jestliže jsou ti čtyři roky, potom ciť, že Bohu jsou čtyři roky. Když budeš cítit, že ti Bůh není ani podřazený, ani nadřazený, bude ti moct říct, jak můžeš být hodná.

Mohu odejít žít s Bohem místo se svou mámou a tátou?

Sri Chinmoy: Ano, můžeš žít s Bohem místo se svou maminkou a tatínkem. Ačkoliv je Bůh v Nebi, je také na zemi v podobě tvého tatínka a v podobě tvé maminky. Cítí, že pokud zde na zemi žiješ se svými rodiči, bydlíš s Ním. Má dva domy. Chce, abys žil v Jeho domě na zemi, tam, kde jsou tví rodiče. Ten druhý dům teprve staví — není ještě hotový. Až bude Jeho dům hotový, potom tě Bůh požádá, abys v něm žil.

Jestliže máš skutečné problémy a pokud se každý den modlíš k Bohu, Bůh k tobě musí přijít. Jestliže se každý den modlíš k Bohu, uvidíš ho v Jeho nejkrásnější Formě. Když vidíš krásné dítě nebo květinu, řekneš své mamince: „Podívej jak je krásná!“ Ale když uvidíš Boha tváří v tvář, budeš překvapen, protože je nekonečně krásnější, než sis dokázal představit.

Aby ses modlil k Bohu, nepotřebuješ se ptát svých rodičů na nic. Aby sis koupil tričko, boty nebo něco jiného, potřebuješ peníze. Ale abys uviděl Boha, peníze nepotřebuješ, potřebuješ jen modlitbu. Modlitba je tak snadná. Je jako napít se vody. Jen se modli a získáš Ho. Když Ho získáš, bude mít všechno: může ti dát milion dolarů; může ti dát obrovskou radost; může ti dát cokoliv. Modli se prosím k Bohu a dostaneš všechno, co potřebuješ.

From:Sri Chinmoy,Říkám ti obrovské tajemství: jsi nádherným Snem Boha, (knižně nevydáno), 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/fdg