1118 Studuj a dej

```

Chceš být moudrý?

Tak studuj téma odpovědnosti.

Chceš být šťastný?

Tak dej svému životu novou šanci. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 12, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_12