1131 Nový způsob modlitby

```

Ode dneška se budu snažit

o nový druh úspěchu.

Mým jediným úspěchem

bude vědomé odevzdání se

Vůli mého Milovaného Nejvyššího.

Ode dneška budu mít

nový způsob modlitby.

Radostně přijímat Boží Návrh,

že bude vést mé srdce a řídit můj život,

bude má jediná modlitba.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 12, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_12