1378 Dech mé laskavosti

Dech mé laskavosti

má Bůh rád.

Dechu mé oduševnělosti

si Bůh váží.

Dech mé nesobeckosti

Bůh miluje.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 14, (knižně nevydáno)
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_14