140 Tři druhy dárců

```

Tři druhy dárců:

dárce, který dává, jen aby dostal desetkrát víc, než dal;

dárce, který chce dokázat, že má velké srdce;

dárce, který dává, aby se stal.

Tento dárce objevil tajné umění

opravdového uspokojení ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 2, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_2