1620 Poslední klíč

```

Nepřestávej se snažit!

Tak často se stává,

že dveře otevře ten poslední klíč.

Podobně, právě tvá poslední modlitba

ti může dát spasení

a tvá poslední meditace

ti může dát realizaci.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 17, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_17