1747 Slunce Milosti

```

Máš-li ty schopnost

vytvořit mračna potíží,

potom Bůh má schopnost

vytvořit slunce Milosti.

Pro koho, ne-li pro tebe,

pro tebe samotného? ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 18, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_18