1907 Pravda žije

```

Pravda žije pro Boha.

Bůh žije pro člověka. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 20, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_20