1940 Budu potřebovat Boha Lásku

```

Včera jsem potřeboval Boha Sílu.

Dnes potřebuji Boha Lásku.

Zítra a každý den budu potřebovat to samé —

Boha Lásku. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 20, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_20