202 Co jsi udělal

```

Bůh chtěl,

abys k Němu šel nedotknutý.

Ale co jsi udělal?

Však víš!

Šel jsi k Bohu nezměněný!

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 3, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_3