2101 Zaujímáš první místo

```

Můj drahý Pane,

zaujímáš první místo

v mém životě aspirace.

Můj sladký Pane,

jsi první volbou

mého srdce odevzdanosti.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 22, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_22