2107 Zářící a neposkvrněné srdce

Co očekávám od svých modliteb?

Překrásně čistý život.

Co očekávám od svých meditací?

Zářící a neposkvrněné srdce.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 22, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_22