2159 Mé oči tiše spí

Mé oči tiše spí

mezi nocí zklamání mé mysli

a dnem aspirace mého srdce.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 22, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_22