2656 Bude-li pravda na prvním místě

Bude-li pravda ve tvém životě

na prvním místě,

tak nebudeš muset světu nic vysvětlovat,

protože tvé oči se stanou

vysvětlením všech věcí —

velkých i malých.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 27, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_27