2823 Dvě bezpečná místa

Jsou jen dvě bezpečná místa.

Jedno je srdce inspirace

mé čistoty.

Druhé je život zasvěcení

mé povinnosti.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 29, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_29