2824 Květy a ovoce

Vnitřní naplnění

a vnější oduševnělost

jsou květy a ovoce

stejného stromu-realizace-aspirace.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 29, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_29